พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง "เนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งวิทยาลัยชุมชนแพร่ สถาบันการศึกษาเพื่อชุมชน" 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

28 Views |

พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง "เนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งวิทยาลัยชุมชนแพร่ สถาบันการศึกษาเพื่อชุมชน"

22 กุมภาพันธ์ 2564 14:44
   เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดให้มีการทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง "เนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งวิทยาลัยชุมชนแพร่ สถาบันการศึกษาเพื่อชุมชน" ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่