วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมฝึกอบรมงานศิลปหัตถกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (จักสานเส้นพลาสติก) รุ่นที่ 2/2564 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

25 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมฝึกอบรมงานศิลปหัตถกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (จักสานเส้นพลาสติก) รุ่นที่ 2/2564

23 กุมภาพันธ์ 2564 16:50
   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมฝึกอบรมงานศิลปหัตถกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (จักสานเส้นพลาสติก) รุ่นที่ 2/2564 โดยมีกลุ่มชาวบ้านให้ความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวน 25 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2564 ( 45 ชั่วโมง) ณ อาคารเอนกประสงค์ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา