ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง กำหนดวัน เวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวรับสมัครงาน

2,728 Views |

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง กำหนดวัน เวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

17 มิถุนายน 2563 15:19
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง กำหนดวัน เวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ

**ผู้เข้าสอบทุกท่าน ต้องพิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อของผู้สมัคร และบัตรประจำตัวสอบ  
   จากเว็บไซต์ https://iccs.thaijobjob.com เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 - 2800091 - 6 ต่อ 4035 - 4040,4147,4140 ในวันและเวลาราชการ