ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวรับสมัครงาน

184 Views |

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

01 กันยายน 2563 09:34
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารประกอบ สำหรับผู้สมัครด้วยตนเอง
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารประกอบ สำหรับผู้เสนอชื่อ

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน  ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2563
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน  ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ โทร. 02 - 2800091 - 6 ต่อ 4140 ในวันและเวลาราชการ
2. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เลขที่ 223 หมู่ 10 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร. 073-709812 - 7