ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวรับสมัครงาน

744 Views |

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

29 ตุลาคม 2564 17:04
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 - 19 พฤศจิกายน 2564