ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวรับสมัครงาน

2,544 Views |

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง

17 พฤศจิกายน 2564 14:54
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารประกอบ สำหรับผู้สมัครด้วยตนเอง
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารประกอบ สำหรับผู้เสนอชื่อ
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน 
 หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน  หนังสือยินยอมให้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน(สำหรับผู้สมัครที่เป็นข้าราชการสังกัดอื่น)
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน  ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2563
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน  ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2563