VDO GALLERY : สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

VDO Gallery

ผลการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2562

ผลการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2562

ผลการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2562
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ลงพื้นที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะให้ชุมชนบ้านปากพวก จนชาวบ้านในชุมชนสามารถคัดแยกขยะได้ถึงร้อยละ 90

วิทยาลัยชุมชนแพร่ ลงพื้นที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะให้ชุมชนบ้านปากพวก จนชาวบ้านในชุมชนสามารถคัดแยกขยะได้ถึงร้อยละ 90

วิทยาลัยชุมชนแพร่ ลงพื้นที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะให้ชุมชนบ้านปากพวก จนชาวบ้านในชุมชนสามารถคัดแยกขยะได้ถึงร้อยละ 90
ก้าวไปด้วยกัน | ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านธารศิลา บ้านวังนาใน จังหวัดสตูล

ก้าวไปด้วยกัน | ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านธารศิลา บ้านวังนาใน จังหวัดสตูล

ก้าวไปด้วยกัน | ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านธารศิลา บ้านวังนาใน จังหวัดสตูล
ประชุมสัมมนาสร้างควมาเข้าใจ เรื่อง

ประชุมสัมมนาสร้างควมาเข้าใจ เรื่อง

ประชุมสัมมนาสร้างควมาเข้าใจ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม"
รายการคิดเพื่อชาติ ตอน บทบาทสถาบันวิทยาลัยชุมชน 2

รายการคิดเพื่อชาติ ตอน บทบาทสถาบันวิทยาลัยชุมชน 2

รายการคิดเพื่อชาติ ตอน บทบาทสถาบันวิทยาลัยชุมชน 2
รายการคิดเพื่อชาติ ตอน บทบาทสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รายการคิดเพื่อชาติ ตอน บทบาทสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รายการคิดเพื่อชาติ ตอน บทบาทสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ จังหวัดสตูล ช่อง ThaiPBS ศูนย์ข่าวภาคใต้

ผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ จังหวัดสตูล ช่อง ThaiPBS ศูนย์ข่าวภาคใต้

ผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ จังหวัดสตูล ช่อง ThaiPBS ศูนย์ข่าวภาคใต้
โครงการย้อนรอยวิถีชาวนา แดนซ์ลุยโคลนกลางนาสร้างสีสัน | 7 ก.ย. 61 | เมืองไทยใหญ่อุดม

โครงการย้อนรอยวิถีชาวนา แดนซ์ลุยโคลนกลางนาสร้างสีสัน | 7 ก.ย. 61 | เมืองไทยใหญ่อุดม

โครงการย้อนรอยวิถีชาวนา แดนซ์ลุยโคลนกลางนาสร้างสีสัน | 7 ก.ย. 61 | เมืองไทยใหญ่อุดม
วิทยาลัยชุมชนยะลา เปิดสอนเสริม “ตัดเย็บผ้าคลุมผมสตรี”

วิทยาลัยชุมชนยะลา เปิดสอนเสริม “ตัดเย็บผ้าคลุมผมสตรี”

วิทยาลัยชุมชนยะลา เปิดสอนเสริม “ตัดเย็บผ้าคลุมผมสตรี”