การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประเทศไทยหลัง COVID-19” โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ อดีตกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิจัย บล.เมอร์ริลลินช์ภัทร จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงิน เกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

VDO Gallery

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประเทศไทยหลัง COVID-19” โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ อดีตกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิจัย บล.เมอร์ริลลินช์ภัทร จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงิน เกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

07 สิงหาคม 2563 08:47