เส้นทางสู่อาชีพ – ชาชัก วิทยาลัยชุมชนยะลา สูตรเด็ด ได้กำไรเห็น ๆ - วิทยาลัยชุมชนยะลา ฝึกอบรมการทำชาชักสำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจหารายได้เสริม พร้อมเคล็ดลับเทคนิคการทำชาชัก โดยวิทยากรมืออาชีพ เพื่อนำไปพัฒนาฝีมือต่อยอดให้เกิดอาชีพ สร้างรายได้ต่อไปในอนาคต 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

VDO Gallery

เส้นทางสู่อาชีพ – ชาชัก วิทยาลัยชุมชนยะลา สูตรเด็ด ได้กำไรเห็น ๆ - วิทยาลัยชุมชนยะลา ฝึกอบรมการทำชาชักสำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจหารายได้เสริม พร้อมเคล็ดลับเทคนิคการทำชาชัก โดยวิทยากรมืออาชีพ เพื่อนำไปพัฒนาฝีมือต่อยอดให้เกิดอาชีพ สร้างรายได้ต่อไปในอนาคต

28 ธันวาคม 2563 07:39