​ วิทยาลัยชุมชนระนอง การทำลูกประคบสมุนไพร สบู่สมุนไพร และน้ำยาเอนกประสงค์ (U2T) 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

62 Views |

​ วิทยาลัยชุมชนระนอง การทำลูกประคบสมุนไพร สบู่สมุนไพร และน้ำยาเอนกประสงค์ (U2T)

17 กรกฎาคม 2564 15:03
   วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ได้นำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลละอุ่นเหนือ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในการให้ความรู้ด้านการดูแลตนเอง การจัดทำลูกประคบสมุนไพร และการทำยาหม่องสมุนไพร ในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฏาคม 2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เพื่อจะได้นำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการดำรงชีวิตและดูแลสุขภาพตนเอง โดยมีนางสาววัชรี สกุลตัง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ นางสาวธีรนาฏ จันสุตะ แพทย์แผนไทย เป็นวิทยากรในการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร และมีนางณัฐวรีย์ สำนัก เป็นวิทยากรในการทำสบู่สมุนไพร และน้ำยาเอนกประสงค์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้นำชุมชนผู้สูงอายุในชุมชน และผู้ที่ให้ความสนใจ จำนวน 30 คน