​การมอบรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง การแข่งขันแฮกกะธอน ให้กับทีมU2T ท่าบัว วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

50 Views |

​การมอบรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง การแข่งขันแฮกกะธอน ให้กับทีมU2T ท่าบัว วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

17 กรกฎาคม 2564 15:07
   กิจกรรม การมอบรางวัลวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มอบรางวัล ให้กับทีม U2T ท่าบัว จากวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ในการแข่งขันแฮกกะธอน(Hackathon) ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาทักษะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยทีม U2T ท่าบัว ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาภายใต้โจทย์ Circular Economy ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร