วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมการใช้สมุนไพร 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

56 Views |

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมการใช้สมุนไพร

17 กรกฎาคม 2564 15:11
   กิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมการใช้สมุนไพร วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดโครงการพัฒนาชีวิตและส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรสร้างอาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สนับสนุนงบประมาณดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2564 มีกิจกรรมการประชุมแกนนำโรงเรียนเป้าหมายร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกและใช้สมุนไพร ณ โรงเรียนพิบูลธรรมเวท ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร