​วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้เข้าร่วมงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

65 Views |

​วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้เข้าร่วมงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

17 กรกฎาคม 2564 15:16
   กิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้เข้าร่วมงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของชมรมผู้อายุตำบลวังหว้า ในโครงการผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ตำบลวังหว้า ปีงบประมาณ 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จ.พิจิตร