​วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดอบรมหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว แบบ (New Normal) 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

50 Views |

​วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดอบรมหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว แบบ (New Normal)

19 กรกฎาคม 2564 11:48
   วันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนสตูล โดยนางเกษร ปะลาวัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนได้มอบหมายให้ นางนิสรีน ล่านุ้ย หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการและผู้รับผิดชอบโครงการฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว” โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการให้บริการการท่องเที่ยวบนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ณ เกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ อาจารย์กริชดา เรืองน้อย อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคนิคการสื่อสารและจิตวิทยาบริการสำหรับผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว อาจารย์นราวิชญ์ ชัยสิทธิ์ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 30 คน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 (DMHTT)ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข