​วิทยาลัยชุมชนตราดจัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

47 Views |

​วิทยาลัยชุมชนตราดจัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด

08 กันยายน 2564 20:51
   ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยชุมชนตราด จัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ที่ประชุมมีมติรับทราบ ดังนี้ การแต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง (1) การเลือกประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตราด และรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตราด และ (2) การแต่งตั้งเลขานุการสภาวิทยาลัยชมชนตราด และผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด