​วิทยาลัยชุมชนตากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและทบทวนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนตากระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 – 2564) สำหรับปีงบประมาณ 2565 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

84 Views |

​วิทยาลัยชุมชนตากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและทบทวนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนตากระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 – 2564) สำหรับปีงบประมาณ 2565

08 กันยายน 2564 21:38
   วันที่ 6 - 7 กันยายน 2565 นายอารักษ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและทบทวนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนตากระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 – 2567) สำหรับปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองศาสตราจารย์ระดับ 9 และรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรเพื่อนำไปสู่การเขียนแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตาก นายชรินทร์ หาญสืบสาย คณะกรรมการวิทยาลัยทุกคณะ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตาก ร่วมประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนตาก และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์