วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดกิจกรรมการทำตู้เย็นข้างบ้าน และการทำน้ำหมักจากวัสดุอินทรีย์ ตามโครงการศูนย์ต้นแบบการบริหารจัดการขยะ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

50 Views |

วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดกิจกรรมการทำตู้เย็นข้างบ้าน และการทำน้ำหมักจากวัสดุอินทรีย์ ตามโครงการศูนย์ต้นแบบการบริหารจัดการขยะ

10 กันยายน 2564 15:33
   ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร นางจุฑามาส ตรีรัตน์ฤดี และนางสาวสมฤัย อามันพงษ์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการทำตู้เย็นข้างบ้าน และการทำน้ำหมักจากวัสดุอินทรีย์ ตามโครงการศูนย์ต้นแบบการบริหารจัดการขยะ ให้กับบ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะตำบลชำราก และเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนบ้านปลายนา