สถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลงพื้นที่วิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชัยนาท 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

72 Views |

สถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลงพื้นที่วิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

11 ตุลาคม 2564 16:45
   ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ได้ลงพื้นที่วิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมที่ส่งผลต่อครัวเรือนคนจนเป้าหมาย
   ในพื้นที่ตำบลโพนางดำออกตลุก และหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และได้สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับครัวกลางและผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้