เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรอ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

70 Views |

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรอ

13 ตุลาคม 2564 18:23
   สถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมกับ สป.อว. จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยพร้อมเพรียงกัน
   นอกจากนี้ สำนักงานและวิทยาลัย 20 แห่ง ยังมีกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เช่น ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน มอบถุงยังชีพ และสนับสนุนกองทุนสำหรับครัวกลางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัด พัฒนาภูมิทัศน์ โดยรอบวิทยาลัยชุมชน กิจกรรม 5 ส. ปลูกป่า ปล่อยปลา และจัดนิทรรศการน้อมรำลึกฯ