​วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ และ U2T ต.ลำนางรอง ร่วมต้อนรับคณะองคมนตรี พร้อมนำเสนอผลงานการแปรรูป ‘เสาวรสโนนดินแดง’ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

43 Views |

​วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ และ U2T ต.ลำนางรอง ร่วมต้อนรับคณะองคมนตรี พร้อมนำเสนอผลงานการแปรรูป ‘เสาวรสโนนดินแดง’

13 มกราคม 2565 17:54
   เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ และคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ U2T ตำบลลำนางรอง ร่วมต้อนรับพลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงเรียนบ้านลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
   ทั้งนี้โรงเรียนบ้านลำนางรอง เป็นสถานศึกษาที่ทำงานร่วมกับคณะทำงาน U2T ของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ในการศึกษาองค์ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสาวรส ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่โดดเด่นของชุมชนตำบลลำนางรอง และยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าจากการแปรรูปดังกล่าวอีกด้วย
   ในโอกาสที่องคมนตรีเดินทางมาเยือนครั้งนี้ ผู้แทนจากวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์และโรงเรียนบ้านลำนางรองจึงได้ร่วมกันนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น อาทิ ไอศกรีมเสาวรส น้ำพริกเผาเสาวรส น้ำพริกนรกเสาวรส แยมเสาวรส น้ำสลัดเสาวรส คุกกี้ไส้เสาวรส ทองม้วนเสาวรส และทองพับเสาวรส โดยได้รับความสนใจ พร้อมกันนี้ยังได้ตอบข้อซักถามในประเด็นการยกระดับความรู้เรื่องการปลูกเสาวรสในชุมชน ให้เกิดมูลค่าสูงขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป