วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมน้ำใจมอบสิ่งของรางวัลในงานกาชาด ประจำปี 2565 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

34 Views |

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมน้ำใจมอบสิ่งของรางวัลในงานกาชาด ประจำปี 2565

12 พฤษภาคม 2565 14:27
   วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มอบหมายนางสาธิยา บือซา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจและการแถลงข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2565 ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
   นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนราธิวาส กล่าวว่า ไฮไลท์ของงานปีนี้แสดงถึงอัตลักษณ์ วิถีชีวิต และการละเล่นที่เป็นของดีของเด่นของจังหวัด เช่น ดีเกฮูลู กลองบานอ และการจัดงานกาชาดในปีนี้จะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย และขอเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วน ประชาชนทั่วไปเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10-19 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส