วิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมเสวนา “การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสถาบันวิทยาลัยชุมชน Lifelong Education of Institute of Community Colleges” 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

45 Views |

วิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมเสวนา “การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสถาบันวิทยาลัยชุมชน Lifelong Education of Institute of Community Colleges”

12 พฤษภาคม 2565 16:40
   วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนสตูล นำโดย นายวรัตน์ แสงเจริญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการเสวนา “การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสถาบันวิทยาลัยชุมชน Lifelong Education of Institute of Community Colleges” ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้รับเกียรติจากนายนำชัย กฤษณาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานพิธีเปิด
ในการนี้การเสวนา “การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสถาบันวิทยาลัยชุมชน Lifelong Education of Institute of Community Colleges” ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่านด้วยกันคือ
1. ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมเสวนาในหัวข้อ การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. นายนำชัย กฤษณาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การจัดการศึกษาตลอดชีวิต”
3. นางสาวมิ่งขวัญ ทรัพย์ถาวร นักวิเคราะนโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การเรียนรู้ด้วยการชี้นำตนเอง (self – directed learning) สำหรับชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน”