วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรมรายงานตัวนักศึกษาใหม่สำหรับโครงการทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สาขาเกษตรและการแปรรูป 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

25 Views |

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรมรายงานตัวนักศึกษาใหม่สำหรับโครงการทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สาขาเกษตรและการแปรรูป

12 พฤษภาคม 2565 16:44
   วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นำโดย ดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรมรายงานตัวและทำสัญญารับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชิ้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาใหม่สาขาเกษตรและการแปรรูป และในครั้งนี้ได้เชิญผู้ปกครองเพื่อร่วมรับฟังสัญญาการรับทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส