​วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อชี้แจงการเตรียมนำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2564 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

42 Views |

​วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อชี้แจงการเตรียมนำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2564

12 พฤษภาคม 2565 16:52
   วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อชี้แจงการเตรียมนำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา พบปะชี้แจงรายละเอียดพร้อมด้วยคณะอาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และข้าราชการบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อเป็นการพูดคุยชี้แจงรายละเอียดซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของตัวนักศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์จริง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา