วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ส่งเสริมทักษะอาชีพด้านการเย็บเสื้อผ้า 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

28 Views |

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ส่งเสริมทักษะอาชีพด้านการเย็บเสื้อผ้า

03 สิงหาคม 2565 09:45
   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดการเรียนการสอนการฝึกอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตระยะสั้น หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ ระหว่างวันที่ 28-1 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์แฟชั่นดีไซน์ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีพันธกิจจัดการศึกษาและฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมเศรษฐกิจใหม่ การผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตามาตรฐานสากล พร้อมมุ่งผลิตผู้นำด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ในวิชาชีพเสื้อผ้าที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนระบบอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ โดยอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยทั่วไปเสื้อผ้าแฟชั่น คือเสื้อผ้าที่เป็นที่นิยมในหมู่คนที่รักการแต่งตัว โดยลักษณะทั่วไปของเสื้อผ้าแฟชั่นคือต้องสอดคล้องกับกระแสนิยมเรื่องเสื้อผ้าที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน ทั้งในส่วนเสื้อผ้า กางเกง และเครื่องแต่งตัวประกอบ นั่นคือ เสื้อผ้าที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยคาดหวังว่าจะต้องได้รับความนิยมและอาศัยความนิยมนี้ เป็นจุดกระแสให้มีการใส่ตามๆกันจนกลายมาเป็นสินค้ายอดนิยม
   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงได้พัฒนาหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประชาชนในจังหวัดนราธิวาสที่สนใจเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้าได้พัฒนาทักษะของตนเองสู่การประกอบอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
   หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-1 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์แฟชั่นดีไซน์ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพัฒนาทักษะอาชีพนางเจะปะนาวา ยูโซะ ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบแฟชั่นและสื่งทอ ผู้ที่จบหลักสูตรในครั้งนี้คาดว่าหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจช่างตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ เพื่อสร้างอาชีพให้กับครอบครัว และสร้างรายได้พิเศษต่อไป