วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

16 Views |

วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

04 สิงหาคม 2565 16:29
   ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และนายสุนันท์ เพ็ชรพิรุณ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส โดยมีผู้ด้อยโอกาสจากตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 35 คน ช่วงเช้าทำการเรียนรู้การทำฟ้าทะลายโจร ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟ้าทะลายโจร ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ซึ่งมี นางเรณู ประสิทธินาวา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ เรื่องการแปรรูปฟ้าทะลายโจรเป็นแคปซูล และลูกกลอน โดยเรียนรู้และฝึกปฎิบัติ ตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษา การเด็ดใบฟ้าทะลายโจร การตากแดด การบด การอบ และการกรอกแคปซูล ช่วงบ่ายเรียนรู้สวนสมุนไพร และการทำลูกประคบร้อน ประคบเย็น ณ บ้านสมุนไพรชนัญญาณ์ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด มีวิทยากรในการให้ความรู้ ได้แก่ อาจารย์กลมพรรณ พรศรีรัตนรักษ์ ทั้งนี้ผู้ด้อยโอกาสได้ฝึกปฎิบัติ และเรียนรู้การทำลูกประคบร้อน มีการเรียนรู้จริงสมุนไพรต่าง ๆ ได้แก่ ต้นกระดูกไก่ดำ ต้นใบนาด ต้นขมิ้น เป็นต้น