​องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัดโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

14 Views |

​องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัดโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

05 สิงหาคม 2565 15:53
   วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมต้อนรับท่านอดินันท์ ปากบารา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตร ส่งเสริมให้ความรู้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
   คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสตูล ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่จัดโครงการอบรมฯ แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล
   ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการอบรมฯ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูลได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างประชาธิปไตย การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ความเสมอภาค จากภาครัฐ ซึ่งบรรยายความรู้โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสตูล