วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดอบรมหลักสูตรขนมหวานในร้านคาเฟ่ต์ (Dessert in Café) ด้วยกระบวนการดาคัม (DACUM) 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

26 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดอบรมหลักสูตรขนมหวานในร้านคาเฟ่ต์ (Dessert in Café) ด้วยกระบวนการดาคัม (DACUM)

21 กันยายน 2565 15:49
   เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดอบรมหลักสูตรขนมหวานในร้านคาเฟ่ต์ (Dessert in Café) ด้วยกระบวนการดาคัม (DACUM) ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าอบรมจำนวน 20 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 21 กันยายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา
   โดยการอบรมดังกล่าวได้สอนทฤษฏีเบื้องต้นสำหรับการทำเบเกอรี่ และความรู้เบื้องต้นอุปกรณ์หลักในการทำเบเกอรี่ เน้นลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน ภายในการอบรมประกอบด้วยการสอนทำขนมชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อน ขนมคุกกี้เนยสด ขนมบราวนี่ ขนมเครปเค้ก และขนมปังฮันนี่โทสต์ โดยมีนางสาวซานียะห์ เสงโมง และนางสาววิลาวรรณ หลายเจริญกิจ เป็นวิทยากรในการอบรม
   จากกิจกรรมผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความสนใจในหลักสูตรฯ พร้อมที่จะเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปพัฒนาฝีมือต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคต