วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดฝึกอบรมหลักสูตร "นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง" แก่ชุมชนตำบลเขาขาว จังหวัดสตูล 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

114 Views |

วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดฝึกอบรมหลักสูตร "นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง" แก่ชุมชนตำบลเขาขาว จังหวัดสตูล

30 กันยายน 2565 16:13
   วันที่ 28 กันยายน 2565 ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นประธานพิธีปิดโครงการและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ให้บริการนวดสู่มืออาชีพหลักสูตร “นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล
   หลักสูตรฝึกอบรม “นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง” จัดอบรมในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน
   ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนสตูลขอขอบคุณวิทยากรจากโรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลมะนัง ขอขอบคุณนายกกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาขาวที่ทำให้การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์