วิทยาลัยชุมชนตราด ลงพื้นที่ให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการน้ำพริกแกงด้านเทคโนโลยี 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

97 Views |

วิทยาลัยชุมชนตราด ลงพื้นที่ให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการน้ำพริกแกงด้านเทคโนโลยี

30 กันยายน 2565 16:17
   ในวันที่ 29 กันยายน 2565 คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวกรกนก ปานอำพันธ์ นางสาวดวงรัตน์ ถนอมพวก และนางวรรณรัตน์ ศิริภูธร ลงพื้นที่ให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการน้ำพริกแกงด้านเทคโนโลยี ภายใต้แผนบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงสูตรต่าง ๆ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองใหญ่ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เพื่อวางแผนการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป