​วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

27 Views |

​วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป

22 พฤศจิกายน 2565 16:56
   วันนี้ (22พ.ย.65) ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มอบหมาย ดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการร่วมกับสถานประกอบการ-หน่วยงานในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WIL) รายวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565 ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นราธิวาส ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
   กิจกรรมฯ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรและการแปรรูปลงพื้นที่เรียนรู้การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ อาทิ การเลี้ยงไก่ไข่ และการเลี้ยงแพะซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมในการบริโภคที่แพร่หลายในสามจังหวัดชายแดนใต้