​วิทยาลัยชุมชนระนอง ร่วมกิจกรรมตามโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักสูตรการศึกษานอกระบบ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

68 Views |

​วิทยาลัยชุมชนระนอง ร่วมกิจกรรมตามโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

23 พฤศจิกายน 2565 15:49
   วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี กฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายสว่าง เเก้วเจริญ คณะกรรมการสภา และบุคลากร วิทยาลัยชุมชนระนอง ร่วมกิจกรรมตามโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักสูตรการศึกษานอกระบบ (กศน.อำเภอกระบุรี) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง