วิทยาลัยชุมชนตราดจัดกิจกรรมให้คำปรึกษา เรื่อง การรวบรวมองค์ความรู้ในการผลิตแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม – เนินทราย 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

104 Views |

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดกิจกรรมให้คำปรึกษา เรื่อง การรวบรวมองค์ความรู้ในการผลิตแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม – เนินทราย

23 เมษายน 2564 16:39
   ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี จัดกิจกรรมให้คำปรึกษา เรื่อง การรวบรวมองค์ความรู้ในการผลิตแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม - เนินทราย ณ ห้องประชุม วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อหารือหัวข้อและการเก็บข้อมูลการผลิตและการจำหน่ายทุเรียนจากเกษตรกรต้นแบบ 5 ราย ในหัวข้อ ดังนี้ (1) การเตรียมดิน น้ำ (2) การเลือกต้นพันธุ์ (3) การลงปลูก(4) การดูแลต้น ตั้งแต่ปลูก ถึงอายุ 4 ปี (5) การดูแลต้น ตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป (6) การดูแลต้น ช่วงก่อนทำดอก (7) การดูแลต้น ช่วงทำดอก (8) การไว้ดอกทุเรียน (9) การดูแลระยะหลังดอกบาน (10) การเก็บเกี่ยว (11) การตลาด (12) การดูแลหลังเก็บเกี่ยว และ (13) ข้อควรระวัง/ปัญหา/อุปสรรค ในการทำสวนทุเรียน เพื่อวางแผนความร่วมมือในการถอดองค์ความรู้จากเกษตรกร และนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อการผลิตสื่อเผยแพร่ต่อไป