​ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราดเป็นคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดตราด ผ่านความเห็นชอบและรับรองให้แสดงเครื่องหมาย มผช. สินค้าชุมชน 18 รายการ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

96 Views |

​ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราดเป็นคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดตราด ผ่านความเห็นชอบและรับรองให้แสดงเครื่องหมาย มผช. สินค้าชุมชน 18 รายการ

28 เมษายน 2564 09:21
   ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2564 ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564 โดยนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ฯ ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด ในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการจัดขึ้น โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด สำหรับการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดตราด ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราดได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ผ่านการประเมินแล้วจำนวน 18 คำขอ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรองให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยผลิตภัณฑ์ชุมชน 18 รายการ ประกอบด้วย ขนมไทย ทองม้วนกะทิสด ไวน์ผลไม้มะเม่า ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้า ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินแบบมีลวดลาย ผักและผลไม้กวน กะปิ น้ำมันมะพร้าวนวดตัวสำหรับสปา น้ำพริกผักสด เค้กวนิลา ขนมปังใส่ไส้ ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น ผักสดและผลไม้ทอดกรอบ โดยการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดตราด มีมติผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้ง 18 รายการ