​“ศูนย์โควิด วิทยาลัยชุมชนสตูล” ช่วยโรงพยาบาลสนาม, Local Quarantine และผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

63 Views |

​“ศูนย์โควิด วิทยาลัยชุมชนสตูล” ช่วยโรงพยาบาลสนาม, Local Quarantine และผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19

03 พฤษภาคม 2564 15:46
   วันที่ 28 เมษายน 2564 วิทยาลัยชุมชนสตูล นำโดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้จัดตั้งศูนย์ความช่วยเหลือโควิดวิทยาลัยชุมชนสตูล เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นและได้ขยายพื้นที่การแพร่ระบาด ออกเป็นวงกว้างกระจายไปหลายพื้นที่รวมถึงจังหวัดสตูลทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว วิทยาลัยชุมชนสตูล จึงได้จัดตั้งศูนย์ความช่วยเหลือโควิดวิทยาลัยชุมชนสตูล ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.รับบริจาคโลหิต โดยมีจิตอาสามาบริจาคโลหิตจำนวน 17 คน
2.รับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ อาทิ เช่น หน้ากากอนามัย พัดลม น้ำดื่ม ข้าวสาร ขนมและผลไม้ เป็นต้น
3.รับสมัครจิตอาสาป้องกันหมู่บ้าน มีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมเป็นจิตอาสาป้องกันหมู่บ้าน จำนวน 7 คน (ข้อมูล ณ 3 พ.ค. 64)
4.บริการข้อมูลข่าวสารป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์และเพจเฟสบุคของวิทยาลัยชุมชนสตูล
สำหรับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ทางวิทยาลัยชุมชนสตูลจะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม, Local Quarantine และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดสตูล