ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ประกาศผลการประเมินสมรรถนะผู้สมัครจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ) 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวรับสมัครงาน

1,563 Views |

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ประกาศผลการประเมินสมรรถนะผู้สมัครจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ)

27 เมษายน 2564 19:41