ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในตำแหน่งที่เข้ารับการสรรหาและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวรับสมัครงาน

5,730 Views |

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในตำแหน่งที่เข้ารับการสรรหาและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

10 สิงหาคม 2565 14:13

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในตำแหน่งที่เข้ารับการสรรหาและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายชื่อแยกตามตำแหน่ง (เอกสารแนบท้าย 1)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   นักวิชาการศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   นักวิชาการวัดและประเมินผล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   นักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   นักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ผู้สอน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   วิศวกรการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   เจ้าพนักงานธุรการ

รายชื่อและห้องสอบ แยกตามศูนย์สอบ(เอกสารแนบท้าย 2 - 6)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร (โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ศูนย์สอบจังหวัดแพร่ (วิทยาลัยชุมชนแพร่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ศูนย์สอบจังหวัดบุรีรัมย์ (วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ศูนย์สอบจังหวัดปัตตานี (วิทยาลัยชุมชนปัตตานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ศูนย์สอบจังหวัดอุทัยธานี (วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี)


แผนที่ศูนย์สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   แผนที่ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร (โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   แผนที่ศูนย์สอบจังหวัดแพร่ (วิทยาลัยชุมชนแพร่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   แผนที่ศูนย์สอบจังหวัดบุรีรัมย์ (วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   แผนที่ศูนย์สอบจังหวัดปัตตานี (วิทยาลัยชุมชนปัตตานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   แผนที่ศูนย์สอบจังหวัดอุทัยธานี (วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้าย 7  (ตัวอย่างเอกสารผลการตรวจหาเชื้อโดย ATK)

ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบได้ที่ https://iccs.thaijobjob.com/ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 - 2800091 - 6 ต่อ 4037 - 4040 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น