ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ในตำแหน่งที่เข้ารับการสรรหา และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวรับสมัครงาน

3,601 Views |

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ในตำแหน่งที่เข้ารับการสรรหา และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

05 กันยายน 2565 17:07